Top

Kiedy ten wybór jest właściwy?

W przypadkach, gdy zachodzi potrzeba oznakowania materiału, który reaguje na wysoką temperaturę. Zwykle są to materiały organiczne, takie jak drewno, skóra, papier… ale także tworzywa sztuczne. Oznaczenie jest „wypalane” bezpośrednio w materiale. Takie oznakowanie jest trwałe i zawsze widoczne.

Maszyny naszej produkcji wyposażone są w termostat oraz jednostkę sterującą wykorzystującą również zegar sterujący, która kontroluje stabilną i stałą temperaturę głowicy znakującej. Właśnie taka maszyna może wykonywać znakomite wyniki znakowania.


Kolorowe znakowanie na gorąco

Technologia tłoczenia na gorąco pozwala również na użycie kolorowych taśm w celu uzyskania kolorowych oznaczeń. W takim przypadku maszynę należy wyposażyć w system przytrzymywania i nawijania taśmy. Taśmy kolorowe produkowane są przez wyspecjalizowanych producentów, których możemy polecić.

Znakowanie kolorami jest idealne do znakowania tworzyw sztucznych.


Nasze realizacje

Potrzebujesz pomocy?