Top

Odpowiednie oznakowanie na produkcie zmniejsza ryzyko jego podrobienia. Jeśli produkt nie jest oznakowany, trudno zidentyfikować jego pochodzenie. W takim przypadku, jeśli dojdzie do postępowania sądowego i dowodowego, koszty znacząco wzrosną, a sama sprzedaż spadnie. Jak trwałe oznakowanie może pomóc Ci chronić Twój produkt?

 

Fakty dotyczące podrabiania produktów

 

Trwałe znakowanie produktu jako ochrona przed podrabianiem | AutomatorPodrabianie towarów jest przestępstwem. Karom podlega nie tylko sama produkcja, ale także dystrybucja, sprzedaż i używanie podrobionych produktów.
Straty producentów wynikające z fałszowania ich produktów wynoszą nawet miliony dolarów rocznie.
Podrabianie wspiera podejmowanie zachowań nielegalnych i niezgodnych z prawem (naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka)

Znakowanie jest jednym ze sposobów ochrony zarejestrowanej marki (™ © ®), procesu produkcyjnego czy know-how. Dany produkt musi być w widoczny sposób oznaczony zarejestrowanym znakiem towarowym (logo). Jeśli fałszerz próbuje podrobić logo w celu sprzedaży produktów pod marką należącą do kogoś innego, wchodzi w konflikt z prawem.

Jak jednak oznaczyć logo w taki sposób, aby można było jednoznacznie stwierdzić, kto umieścił je na produkcie?

 

Sposoby trwałego znakowania pozwalające na ochronę przez podrabianiem

 

Jedną z możliwości jest zastosowanie oznaczenia kodowego i powiązanie go z marką lub logo. Najłatwiejszą i najprostszą formą kodu jest kod alfanumeryczny, który jest generowany przez wewnętrzny system informatyczny. Kod ten może być nośnikiem konkretnych informacji, takich jak czas, data, zmiana czy numer seryjny. Dane te po oznakowaniu produktu są zapisywane w systemie, tworząc w ten sposób tworzą unikalny kod.

Inną, bardzo często stosowaną formą oznakowania są kody DataMatrix, kod QR i kody kreskowe. Ich generowanie i nanoszenie na produkty jest możliwe dzięki programowi sterującemu lasera EuGenius.

Trwałe znakowanie produktu jako ochrona przed podrabianiem | AutomatorKody mogą zawierać specyficzne informacje, które na pierwszy rzut oka mogą nie wydawać się zrozumiałe. Wynika to z faktu, iż ciąg alfanumeryczny zawierający informacje takie jak data, godzina, numer partii czy seria jest zamieniony na unikalny kod graficzny. Jest on jednak możliwy do odczytania za pomocą czytnika kodów, co pozwala na jego zidentyfikowanie w systemie. Jeśli po odczytaniu nie ma możliwości odnalezienia odpowiedniego wpisu w systemie jest to znak, że produkt jest podróbką oznaczoną sfałszowanym kodem.

Kolejną metodą jest wykorzystanie aplikacji do tworzenia niestandardowego, niepowtarzalnego ciągu znaków. W przypadku znakowania mikropunktowego może to polegać na dodaniu do wybranego ciągu znaków dodatkowego, losowego znaku lub symbolu. Może być do niego zastosowany losowo wybrany format. Informacje na temat całego ciągu wraz z dodatkowym znakiem są zapisywane w systemie, dzięki czemu możliwe jest łatwe wykrycie podróbek ze sfałszowanymi znakowaniami.

Technologie cyfrowe umożliwiają stosowanie bardzo zaawansowanych metod. Jednak także w przypadku konwencjonalnych rozwiązań, takich jak np. wytłaczanie za pomocą matryc, także można zastosować rozwiązania zabezpieczające przed podrabianiem. Niektóre znane marki używają do znakowania wyłącznie stempli wykonanych na zamówienie przez zatwierdzonych przez nich dostawców. Zastosowanie matrycy znakującej wykonanej w innym miejscu jest w takim przypadku jednoznacznie identyfikowana jako fałszerstwo.

 

Konsekwencje podrabiania produktów

 

Trwałe znakowanie produktu jako ochrona przed podrabianiem | AutomatorWedług International AntiCounterfeiting Coalition Inc., czyli amerykańskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Fałszerstwom (IACC) problem ten należy rozpatrywać w kontekście wpływu fałszerstw na różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego, takie jak chociażby bezpieczeństwo i ochrona konsumentów:

  • podrabiane produkty nie posiadają wymaganych certyfikatów, nie spełniają norm branżowych czy też mogą być wykonane z niebezpiecznych materiałów, dlatego ich używanie może być ryzykowne dla zdrowia użytkownika i jego otoczenia,
  • zakup podrobionych towarów za pomocą karty kredytowej może być potencjalnie ryzykowny dla nabywcy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo płatności i ewentualne nadużycia w zakresie wykorzystania danych dotyczących płatności,
  • działalność związana z podrabianiem towarów zasadniczo zachęca do zachowań nielegalnych i niezgodnych z prawem (naruszanie podstawowych praw i wolności człowieka),
  • fałszerze nie płacą podatków krajowych i lokalnych, przez co tracą wszyscy obywatele danego kraju,
  • na ogół fałszerstwa wspierają przestępczość zorganizowaną.

 

 

Poznaj najnowszą, niezawodną znakowarkę przenośną - mobilny laser COLIBRI

X