Top

Znakowanie to proces wspólny dla różnych branż, jednakże w każdej z nich może pełnić nieco szerszą lub węższą rolę. W przypadku przemysłu zbrojeniowego, wśród najważniejszych celów znakowania znajduje się bezpieczeństwo i kontrola broni. Każda broń palna musi być oznakowana informacjami, które ułatwiają odpowiednim organom i instytucjom:

  • identyfikację producenta, modelu i serii broni – to pozwala na skuteczną i szybką reakcję w sytuacji, gdy broń została użyta w sposób niezgodny z prawem,
  • śledzenie informacji na temat przemieszczania i używania określonej broni palnej – pozwala to na śledzenie historii broni, od momentu jej produkcji, do momentu sprzedaży,
  • identyfikację broni w przypadku jej kradzieży, znalezienia na miejscu przestępstwa itp.
  • rozpoznanie broni pochodzącej z nielegalnej produkcji.

Każdy producent broni podlega w lokalnym przepisom obowiązującym na terenie danego kraju, jak również przepisom międzynarodowym. Regulują one warunki i procedury produkcji, znakowania, dystrybucji i sprzedaży broni.

 

Identyfikacja jako cel znakowania broni

Na każdej broni i jej komponencie znajduje się konkretny element oznakowania. Jest to nie tylko logo producenta, ale także istotny parametr danej części i ewentualnie znak legislacyjny. Oznakowanie to pozwala na identyfikację produktu finalnego także w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie danego przedmiotu (broni) w jego oryginalnej konstrukcji, uwzględniającej wszystkie składowe elementy. Inaczej mówiąc – takie procedury umożliwiają zidentyfikowanie użytej broni nawet wtedy, gdy konieczne jest rozpoznanie na podstawie niewielkiego fragmentu, np. lufy.

Dzięki znakowaniu broni jednoznacznymi symbolami i kodami powstają bazy danych wszystkich środków wykorzystywanych do obrony. Powiązanie konkretnej broni i jej właściciela poprzez oznaczenia i rejestry jest ważnym elementem ochrony rynku i konsumentów.

 

Personalizacja i estetyka

Przedmioty takie, jak broń osobista, często są spersonalizowane. Zamawiający może poprosić producenta o spersonalizowany opis, markę lub specjalne wykończenie powierzchni, które czynią dany egzemplarz wyjątkowym. W takim przypadku producenci zazwyczaj spełniają oczekiwania, klientów oferując te elementy jako usługę dodatkową. Wartość dodana w takim przypadku jest oczywista. W grę bowiem wchodzą tutaj walory podnoszące estetykę danego egzemplarza, jak też fakt, że dzięki temu staje się ona unikatowa.

 

Metody znakowania w przemyśle obronnym

Broń palna jest prawie wyłącznie produkowana ze stali i stopów. Z tego powodu możliwe jest zastosowanie dowolnej metody znakowania, która pozostawia trwały ślad w materiale. Ze względu na zastosowanie broni, zalecane są takie technologie, które pozwolą na identyfikację danego egzemplarza także w przypadku nielegalnego usunięcia oznakowania.

  • Znakowanie broni laserem

Laser pozwala na oznakowanie broni dowolnymi symbolami, numerami oraz logotypami o wysokim kontraście. Ta metoda znakowania jest polecana również do celów estetycznych, np. by osiągnąć efekt rowkowania lub szorstkowania powierzchni. Numery seryjne i grafika są częścią programu laserowego. Wszystkie dane są powiązane z bazą danych lub innymi źródłami informacji. Korzystając z czytnika kodów, po prostu zaznaczasz potrzebne treści bez dalszej ingerencji. Eliminuje to możliwość popełnienia błędu.

  • Mikropunktowe znakowanie broni

Metoda znakowania mikropunktem pozostawia głębszy ślad w materiale, który jest widoczny, chociaż może nie być kontrastowy. Za pomocą mikropunktu można oznakować materiał cyframi, znakami specjalnymi lub logotypem. Końcówka Micro Impact działa jak miniaturowy młotek i pozostawia niezatarty ślad.

Możesz powiązać treść oznaczenia z bazą danych lub innymi źródłami danych za pomocą kontrolera. Możesz także użyć czytnika kodów, aby odczytać dane z przewodnika lub rysunku, a następnie oznaczyć część bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

  • Rodzaje tłoczenia

Ręczny lub pneumatyczny rodzaj tłoczenia można wykorzystać do oznaczenia np. numeru seryjnego broni. Inkrementalną zmianę danych (dodawanie lub odejmowanie jednostek) zapewnia automatyczna głowica numerująca będąca częścią maszyny.

Co ważne, nie ograniczamy tłoczenia do powierzchni płaskich. Z łatwością możemy również oznakować okrągłe lub zakrzywione powierzchnie.

 

 

Poznaj najnowszą, niezawodną znakowarkę przenośną - mobilny laser COLIBRI

X