Top

Laser do znakowania Nano VIS II | AutomatorJeśli chcesz, aby znakowanie (identyfikacja) rzeczywiście stało się uporządkowaną i sprawnie działającą częścią procesu produkcyjnego, musisz spełnić jeden podstawowy warunek. Jest nim połączenie maszyny, która będzie znakować części, z innymi maszynami i/lub z systemem informatycznym wykorzystywanego w przedsiębiorstwie.

Maszyny znakujące pracują w dwóch wariantach:

  • całkowicie autonomicznie (bez konieczności podłączania do komputera),
  • w sposób zintegrowany czyli jako część większej całości, której poszczególne części komunikują się ze sobą nawzajem oraz przekazują sobie niezbędne dane.

Gdy maszyny znakujące muszą być zintegrowane z liniami produkcyjnymi, urządzeniami jednofunkcyjnymi lub maszynami samodzielnymi, muszą być również połączone z innymi maszynami i urządzeniami.

Wiąże się to również ze znanym trendem w produkcji – automatyzacją, a zwłaszcza w powiązaniu z Przemysłem 4.0

Wszędzie tam, gdzie występuje automatyzacja, konieczne jest połączenie systemów tak, aby widziały, słyszały, odbierały i nadawały do siebie sygnały. Oznacza to, że muszą się ze sobą komunikować.

 

Typowe przykłady podłączenia naszych maszyn do wewnętrznego systemu firmy

 

  • Ładowanie danych z systemu SAP

Dane, które mają stać się treścią oznakowania produktu / materiału, są generowane w systemie firmy, a sterownik maszyny znakującej pobiera je z wcześniej zdefiniowanego źródła. Może to być baza danych w systemie SAP lub tabela w formacie csv.

PRZYKŁAD: firma korzystająca z systemu SAP do zarządzania produkcją i innymi procesami udostępnia określoną część tego systemu do załadowania danych do maszyny znakującej. Maszyna znakująca z mikropunktem może być wówczas sterowana bezpośrednio z systemu SAP, co eliminuje konieczność zatrudniania dodatkowych operatorów maszyny.

  • Ładowanie danych za pomocą czytnika kodów

Czytnik kodów w systemie pozwala na odczytanie danych zawartych w kodzie. Znaki te mogą być automatycznie wprowadzone do projektu w sterowniku lasera lub mikropunktu, a następnie oznaczane na produkcie. Ten sposób ładowania danych może być stosowany w przypadku kodów kreskowych EAN lub kodów QR lub DataMatrix.

PRZYKŁAD : operator za pomocą czytnika kodów odczytuje kod kreskowy z przewodnika, a następnie znakuje określoną część / określony produkt znakami / symbolami odczytanymi z kodu. Dane do oznaczenia można dodatkowo zdefiniować: wybrać określoną liczbę znaków lub część ciągu znaków.

  • Czujnik do transmisji sygnału i sterowania maszyną

Jest szczególnie przydatny, gdy trzeba dokładnie kontrolować moment, w którym powinno nastąpić znakowanie. Dzięki sygnałom z czujnika możesz kontrolować różne działania m.in. początek, pozycję i częstotliwość znakowania.

PRZYKŁAD: po umieszczeniu części w prawidłowej pozycji w uchwycie pozycjonującym, czujnik położenia wysyła sygnał do sterownika maszyny i rozpoczyna znakowanie we wcześniej zdefiniowanym miejscu części.

  • Komunikacja ze sterownikiem PLC

Koordynuje współpracę wielu maszyn, różnych źródeł danych i tworzy kompletny, wzajemnie połączony system

PRZYKŁAD: maszyna jednofunkcyjna sterowana jako oddzielne stanowisko pracy. Zawiera maszynę znakującą, skaner kodów z oceną jakości kodu oraz czujnik położenia znakowanej części. Wszystko dzieje się automatycznie: operator umieszcza część w odpowiednim miejscu, czujnik położenia wysyła sygnał i rozpoczyna się nanoszenie kodu. Po zakończeniu znakowania sygnał aktywuje czujnik kodu, który odczytuje oznakowanie. Jeśli wymagana jakość znakowania została osiągnięta, część zostaje zwolniona z ustalonej pozycji, a operator usuwa ją z maszyny.

 

——-

Jak zintegrować znakowarki Automator z linią produkcyjną? Komunikację naszych laserów i maszyn do znakowania mikropunktowego z zewnętrznymi źródłami danych zapewniają następujące interfejsy (protokoły): RS232/485, TCP/IP, Profibus, Profinet, Ethernet. Do połączenia z systemem SAP służy interfejs komunikacyjny OPC UA.

Zarówno lasery, jak i znakowarki mikroudarowe są sterowane za pomocą oprogramowania aplikacyjnego opracowanego przez zespół programistów producenta tych maszyn, firmy Automator Marking Systems srl (www.automator.com).

Od ponad 30 lat Automator produkuje i dostarcza wyspecjalizowaną technologię znakowania laserowego i mikropunktowego. W trakcie pracy nad rozwoją oprogramowania do sterowania maszynami znakującymi, programiści bazują na doświadczeniach płynących ze stosowania tego typu rozwiązań w praktyce, znajomości rynku i wymagań klientów.

Dzięki sugestiom klientów stale pracujemy nad rozbudową protokołów komunikacyjnych, tak aby ich możliwości odpowiadały wymogom nowoczesnej działalności biznesowej.

Poznaj najnowszą, niezawodną znakowarkę przenośną - mobilny laser COLIBRI

X