Top

Trwałe znakowanie jest procedurą od wielu stosowaną powszechnie w służbie zdrowia. Wraz ze wzrostem jakości opieki medycznej rosną także wymagania dotyczące jakości zasobów i sprzętu.

Niezależnie od tego, czy jest to znakowanie dotyczy samego produktu (np. nazwa, kod, parametry), daty (np. przydatności do spożycia / użycia) czy logotypu, musi ono pozostać na produkcie przez cały okres jego użytkowania. Ma to wymiar praktyczny (oznakowanie musi być nieusuwalne i odporne na szeroki zakres oddziaływań, np. sterylizację narzędzi medycznych), jak też legislacyjny.

 

System UDI czyli Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych

 

W 2017 r. Unia Europejska wydała specjalne rozporządzenie, które odpowiada na coraz istotniejsze wymagania rynku w zakresie identyfikowalności i zapewnienia jakości dostaw materiałów medycznych. Na mocy tego rozporządzenia na rynek europejski od 2021 roku wprowadzany jest system UDI (czyli Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych, który wprowadził znormalizowane procedury i metodologię znakowania). Zgodnie z wprowadzanymi zasadami, wszystkie wyroby medyczne podlegające wymaganiom UDI będą musiały być oznakowane danymi przedstawionymi w dwóch formach: czytelnej dla człowieka (znaki alfanumeryczne) oraz czytelnej dla skanerów (kod GS1 – EAN128 lub GS1-DataMatrix).

System UDI w zamierzeniu twórców ma stać się istotnym sposobem poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, a tym samym ma wspierać ochronę pacjenta. Pozwoli m.in. na łatwiejszą identyfikację wyrobów medycznych, zmniejszenie błędów lekarskich, obniżenie liczby fałszerstw wyrobów medycznych oraz gospodarowanie odpadami medycznymi. Kliknij, by zobaczyć szczegółowe informacje na temat systemu UDI.

W praktyce UDI przyjmuje postać oznaczenia kodu, tzw. standardu GS1. Może to być kod 2D GS1 Data Matrix lub liniowy kod kreskowy GS1-128.

Znakowanie lekarstw i wyrobów medycznych kodami UDI | Automator

 

Jak znakować wyroby medyczne kodami UDI?

Istnieje kilka różnych technologii nanoszenia danych, które można dobrać do rodzaju znakowanego wyrobu lub sprzętu medycznego oraz ilości znakowanych elementów. Znaki mogą być nanoszone bezpośrednio na produkcje lub na opakowaniu zbiorczym.

 

  • Laser do znakowania wyrobów medycznych

Źródło lasera YVO4 o mocy od 10W do 30W umożliwia bezdotykową i bezpośrednią technologię identyfikacji na wszystkich materiałach metalicznych i dużej gamie tworzyw sztucznych. Znakowanie nie narusza warstwy wierzchniej, dzięki czemu produkt zachowuje swoje pierwotne właściwości. Znakowanie jest nieusuwalne i odporne na procedury dezynfekcji i sterylizacji. Laser może być dostarczony jako samodzielne stanowisko pracy lub też jako element szerszego, zintegrowanego systemu, rozbudowanego o odpowiednie urządzenia odczytujące, kamery, elementy automatyki, komunikującego się także z systemem informatycznym producenta.

 

  • Etykietowanie leków

Znakowanie lekarstw kodami UDI | AutomatorKażde opakowanie leków bez recepty musi być oznaczone datą ważności. Musi się ona znaleźć bezpośrednio na opakowaniu (pudełku) oraz na blistrach. Prostym i efektownym rozwiązaniem jest wytłoczenie daty bezpośrednio w materiale.

Możemy dostarczyć automatycznie przewijaną głowicę numerującą, która wytłacza datę na kartonie lub blistrze. Możliwe jest osiągniecie następujących parametrów znakowania: wysokość znaków do 5 mm, format dowolny DD-MM-RRRR, MM/RR i inne warianty.

Maszyny do tłoczenia cechują się dużą wydajnością, możliwością zintegrowania z linią produkcyjną oraz możliwością automatycznego znakowania dat.

 

  • Obuwie, środki pomocnicze i inne

Znakowanie lekarstw i wyrobów medycznych kodami UDI | AutomatorBezpieczne dla zdrowia obuwie wykonane jest z naturalnych materiałów. Z tego powodu do produkcji obuwia medycznego najczęściej stosowane są różne rodzaje skóry naturalnej, która jest idealnym materiałem do tego, by zastosować do jej znakowania hot stamping czyli tłoczenie na gorąco, w temperaturze do 250°C. Oferujemy ręczne i pneumatyczne prasy do znakowania na gorąco wraz z możliwością wykonania na zamówienie stempli z własnym projektem logotypu lub marki. Maszyny są wyposażone w bezpieczne sterowanie dwuręczne.

 

 

Poznaj najnowszą, niezawodną znakowarkę przenośną - mobilny laser COLIBRI

X